Mindfulness

Mindfulness är forskningsbaserat

Det bedrivs forskning kring mindfulness och dess effekter på många håll i världen. Ett flertal forskningsrapporter har visat att mindfulnessträning kan ge minskad stress, minskad oro, bättre sömn, ökad förmåga att hantera smärta samt ökad livskvalitet. Träningen kan också bidra till ett förbättrat fokus, bättre uppmärksamhet, ökad självinsikt och koncentrationsförmåga.

De senaste årens hjärnforskning kring mindfulness har visat ett stort antal positiva effekter på den mänskliga hjärnan.

Bland annat har man visat att träning förbättrar arbetsminnet vilket är viktigt för vår uppmärksamhet och känslomässiga balans. Träning bidrar också till att synkronisera hjärnans olika delar så att vi använder hela vår hjärna mer optimalt.

Elizabet Blackburn, 2009 års nobelpristagare i medicin, har publicerat data som talar för att mindfulnessträning kan förlångsamma cellernas och därmed kanske också människans åldrande.
Ledarskap och Mindfulness

Ledarskap och Mindfulness

Att vara ledare innebär ofta stressfyllda situationer och en stor press. Ledarskapet innebär att du inte bara ska leda dig själv utan också andra.

Många beslut skall fattas, både bekväma och obekväma. Du har ett uppdrag och ett ansvar att leda verksamheten till framgång. Förväntningarna på dig är många och du har mycket att leva upp till. Mindfulness som förhållningssätt kan ge dig fantastiska möjligheter att utveckla ditt ledarskap.

Med träning i mindfulness får du djupare insikter om dig själv och ditt eget beteende, ökar dina kunskaper om dig själv och ger dig tillgång till dina fulla resurser både som människa och ledare.

I våra utbildningar utgår vi från ditt uppdrag som ledare. Mindfulness integreras i den pågående verksamheten med målet att öka fokus och att leda verksamheten med ökad balans.

Att öka medvetenheten om det egna beteendet och hur du kommunicerar med andra är nyckeln till ett balanserat och framgångsrikt ledarskap.
Mindfulness på jobbet

Mindfulness på jobbet

Nutidsmänniskan lever i ett högt tempo med ständiga förändringar och risken för splittring av vår uppmärksamhet är stor vilket kan leda till ohälsa, otrygghet och dålig självkänsla.

Medarbetarna på arbetet är våra viktigaste resurser. Hur kan vi skapa förutsättningar för att fler medarbetare skall kunna utnyttja sin fulla kapacitet? Förutom att öka välbefinnande och glädje skapar detta också högre produktivitet och en attraktivare arbetsplats!

För dig med ansvar för arbetsplatsens funktion följer här några frågor att fundera kring:

  • Idag är hjärnan vår produktionsapparat! Hur underhåller vi den?
  • Ledare och medarbetare är splittrade vilket leder till minskad produktivitet. Hur minskar vi splittring och ökar förmågan att fokusera?
  • Arbetsliv, privatliv och karriär. Hur kan vi få livspusslet att gå ihop?
  • I många verksamheter ökar de stressrelaterade sjukskrivningarna Hur hittar vi lösningar på det?