• Mindfulness på jobbet

  Mindfulness på jobbet

  Hur kan vi skapa förutsättningar för att fler medarbetare skall kunna utnyttja sin fulla kapacitet?

  • Hur underhåller vi hjärnan?
  • Hur minskar vi splittring?
  • Hur ökar vi förmågan att fokusera?
  • Hur kan vi få livspusslet att gå ihop?

 • Ledarskap och Mindfulness

  Ledarskap och Mindfulness

  Att vara ledare innebär ofta stressfyllda situationer och en stor press. Med träning i mindfulness får du:

  • Djupare insikter om dig själv
  • Tillgång till dina fulla resurser
  • Ökad balans i verksamheten
  • Ett framgångsrikt ledarskap

 • Mindfulness är forskningsbaserat

  Mindfulness är forskningsbaserat

  Det bedrivs forskning kring mindfulness och dess effekter på många håll i världen. Ett flertal forskningsrapporter har visat att mindfulnessträning kan ge minskad stress, minskad oro, bättre sömn, ökad förmåga att hantera smärta samt ökad livskvalitet.

IOCare

Vi är ett familjeföretag med basen i sjukvården där vi åtar oss uppdrag inom somatisk akutsjukvård, framför allt anestesi och intensivvård. Vi erbjuder också olika utbildningar i Mindfulness med inriktning främst mot privata företag, landsting och kommuner.
Inger Engdahl

Inger Engdahl

Intensivvårdssköterska, Vårdlärare
Avdelningschef, Mindfulnessinstruktör

Read more